Hiermee kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief

Op de door u aan ons via de website of MailChimp verstrekte contactgegevens is een privacyverklaring van toepassing die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt hier de privacyverklaring van Quasir raadplegen.

Met het geven van uw toestemming stemt u er mee in dat Quasir u periodiek informeert over haar dienstverlening en opleidingen,

Klik op de link Uitschrijven-Quasir-Nieuwsbrief om u direct uit te schrijven voor de Quasir Nieuwsbrief. (u kunt zich op een later moment altijd weer met dit of een ander mailadres inschrijven)
* indicates required

Quasir BV kan de persoonlijke gegevens die u op dit formulier verstrekt gebruiken om de Quasir Nieuwsbrief toe te zenden. Wij verzoeken u hierna te bevestigen dat u prijs stelt op eventueel telefonisch of e-mail contact over ons ruime aanbod aan trainingen, opleidingen en diensten. Met doorzending van dit contactformulier wordt uw aanvraag voor toezending van de Quasir Nieuwsbrief bekrachtigd.

Email Marketing Powered by Mailchimp